ETHIOPIA, OMO VALLEY TRIBES - dimitrastasinopoulou