ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ / TURKEY, THE BLACK SEA REGION (Pontos) - dimitrastasinopoulou